אחרי הפלישה: המתווה להקמת בתי הכנסת בשכונות החדשות

יוסי לוז
ו' כסלו ה'תשפ"א 22/11/20
עם אכלוסן של השכונות החדשות, רמה ד' ורמת אברהם, בעירייה מובילים מתווה שיסדיר את ההקצאה לבתי הכנסת וימנע הקמת מבנים פיראטיים • האם לראשונה העירייה מקדמת מתווה בנושא זה, הטענות של הקהילות ברמה ד' וגם תנאי הסף הקשים להשתתפות במכרז – כל הפרטים

בית שמש מתאפיינת בשנים האחרונות בקצב גדילה גבוה באופן משמעותי מכל עיר אחרת. בעיר שהכילה כ-50,000 תושבים בתחילת העשור הקודם, מתגוררים נכון להיום 140,000 תושבים והמספר הזה רק צפוי לזנק ולגדול בשנים הקרובות.

בין ירושלים לבני ברק, מצא לו הדור הצעיר מצע טוב להקמת בית חדש במיקום אטרקטיבי, מה שהוביל להתפתחות המהירה של העיר. אלא שהאכלוס המהיר של אלפי תושבים בשכונות החדשות תוך זמן קצר, הוביל למחסור משמעותי במבני ציבור וכך מצאו את עצמם תושבי השכונות החדשות ללא מבני קבע מסודרים ונאלצו להתגלגל בינתיים במבנים יבילים מאולתרים.

בית שמש, נציין, היא לא היחידה שסובלת ממצוקה זו. בכלל הריכוזים החרדיים בארץ, בולטת מצוקה זו והיא תקפה לגבי בתי הכנסת, תלמודי התורה, מתנ"סים מקוואות וכל דבר שעונה על הקריטריון שנקרא מבנה ציבור.

הדוגמא הטובה לכך היא השכונות החרדיות הראשונות שהוקמו בעיר, עוד בימי שלטון דני וקנין. הקריה החרדית, רמה א' ורמה ב'. בחלקן קיבלו הקהילות השונות הקצאות באופן מידי להקמת מבנים זמניים, אך אף אחת מהן לא נכנסה באופן ישיר אל מבני קבע שהוכנו מבעוד מועד. גם לא בתי הספר, שעל בנייתם אחראיות משרד החינוך והרשות המקומית.

עם הקמתה של רמת בית שמש ג', ביקשו בעירייה, שהייתה תחת שליטתו של ראש העיר הקודם משה אבוטבול, לשנות גישה זו. הקהילות השונות התבקשו להוכיח כי בקרב קהילתם חברים מספר משתתפים שזכאים להקצאה זמנית להקמת מבנים יבילים, כאשר התנאי שהציבו בעירייה להקצאות קבע, היה הוכחה לכך כי לקהילה ישנה אפשרות מימון לבנייה.

על אף זאת, גם בשכונה זו, המתווה לא צלח באופן מלא מסיבות שונות – ובעקבות כך הדבר גרם לבינוי והצבה לא מוסדרת של בתי כנסת בשטחים ציבוריים, שגרר בעקבותיו פתיחת הליכים משפטיים כנגד מספר רב של קהילות.

את המגמה הזו החליטו בעירייה לשנות. כלקח מאירועי עבר, לצד גינות, עצים ומתקנים שכבר עומדים בשכונות לתפארת, העירייה רכשה, הקימה והכשירה מבנים זמניים שישמשו את בתי כנסת בשכונות החדשות רמת אברהם ורמת בית שמש ד'.

בכוונת העירייה היה כי המבנים שהוקמו ברמת פיתוח גבוהה ויסודית על פי הסטנדרטים הגבוהים ביותר, יימסרו לקהילות שניגשו להליך מסודר שנפתח בשבוע האחרון ויקבלו את המבנים בשכירות תמורת סכום נמוך ותוך 3 שנים יוכלו להתחיל הליך של הקצאת קבע.

על אף זאת, בשבוע שעבר, ערב שבת פרשת חיי שרה, היה מי שניסה לקבוע עובדות בשטח ולאחר המתנה של מספר חודשים מאכלוס השכונה, תושבי השכונה פלשו אל בתי הכנסת שכאמור נבנו מבעוד מועד וחנכו את בתי הכנסת.

בעירייה ראו את הדבר בחומרה ובעירייה הודיעו כי תיפתח האפשרות להגשת בקשה לבית כנסת בשכונות רמה ד' ורמת אברהם. בהתייחסות לכניסת התושבים לבתי הכנסת מסרו בעירייה, כי "אנו מבינים את הכאב ומעריכים את אורך הרוח של התושבים. עיריית בית שמש עומדת על כך שתתבצע חלוקה הוגנת ומגוונת לכלל תושבי השכונות החדשות באופן מסודר ומתואם ותגיב בחומרה לכל ניסיון להפר את החוק ברגל גסה".

יו"ר ועדת תו"ב ומחזיק תיק הנדסה, חבר המועצה שמעון גולדברג הוסיף, כי "בשונה מבעבר שכל אחד הישר בעיניו עשה, כעת עיריית בית שמש, בהובלת אגף הנדסה, לקחה על עצמה את בניית בתי הכנסת בשביל לייצר סדר ולמנוע השתלטות על שטחים ציבורים ובכדי שתהיה חלוקה הוגנת", תוך שהוסיף, כי "קבוצה שתפלוש למבנה לא תוכל לקבל או להיכלל ברשימת המבקשים לבית כנסת".

ואכן במהלך יום ראשון קבלן מטעם אגף ההנדסה, בליווי אגף הביטחון של עיריית בית שמש, פינו את הפולשים ממתחם בתי הכנסת, כשהעירייה הודיעה כי היא מתכוונת לפנות אף את הפולשים לבתי הכנס בשכונת 'רמת אברהם' שם הייתה פלישה דומה.

בהתאם להודעת העירייה, באותו היום פרסמה 'החברה העירונית לפיתוח בית שמש' מכרז פומבי  לקבלת הצעות להשכרת מבנים יבילים לצורך הפעלת בתי כנסת בשכונות אלו, כאשר מי שרשאי להשתתף ולהגיש הצעות למכרז זה הם רק מציעים אשר עונים על הקריטריונים המצטברים המפורטים במסמכי המכרז שפורסמו, כשאת מסמכי המכרז ניתן לרכוש בסכום של 1,000 שקלים ולהגישן עד ליום ד', 09/12/2020, כאשר בהודעה שפורסמה נמסר, כי "החברה אינה מתחייבת לקבל את ההצעה הטובה ביותר או כל הצעה שהיא".

בעקבות פרסום המכרז, נציגי הקהילות השונות ברמה ד' נפגשו לפגישת חירום, בעקבות סעיפים נוקשים שנכללו במכרז, בין היתר סעיף פיננסי כבד, האומר כי השגרת בית כנסת יהיה כרוך בעלות של 100,000 שקלים למבנה יביל.

במכתב סיכום שנשלח לראש העיר, טענו נציגי הקהילות השונות, כי "תנאי הסף של המכרז אינם עולים בקנה אחד מול המציאות המתרחשת במדינת ישראל ובכלל בעקבות מגפת הקורונה. משפחות רבות מתקשות לשרוד את חיי היום יום בהיבט הכלכלי  והסוציאלי, מה שמכביד מאוד על תפקוד יומיומי כמו כלל אזרחי ישראל".

בהתאם לכך טענו הנציגים, כי "תנאי הסף לקבלת הקצאת מבנה של 100,000 ₪ עבור קבלת מבנה, הנו סכום פלואידי אשר ברוב הקהילות יתקשו לעמוד בו ובכלל בטווח קצר שכזה", תוך שהוסיפו, כי "מה שחסר לכלל הקהילות הוא מקום תפילה, שהוא העיקרון הבסיסי שנדרש ע"מ לקיים את אורח החיים שלשמו התכנסנו כולנו ובאנו לשכונה בעלת צביון חרדי ודתי".

בהתאם לכך, כתבו הנציגים, כי "כלל הקהילות נמנו וגמרו שהקצאת מבנה למקום תפילה הנו תנאי הכרחי לקיום אורח החיים, ולדעתנו אין זה אפשרי לגבות סכום כזה או אחר עבור הקצאת המבנה".

"נבקש בזאת", הוסיפו נציגי הקהילות בפנייתם לראש העיר, "להיענות לבקשתנו להקצות את המבנים ללא ה'תמורה' האמורה במכרז הנ"ל", תוך שהוסיפו, כי כלל הקהילות יתחייבו לתחזק על חשבונן את המבנה ולשמרו, כך שבסוף תקופת ההקצאה יימסר חזרה לעירייה לשימושים הנצרכים לה".

יו"ר הוועדה המקומית לתו"ב ומחזיק תיק הנדסה, חבר מועצת העיר שמעון גולדברגף אמר, "תוך שלושה שבועות ייפתחו המבנים שהקימה העירייה עבור בתי הכנסת ופותחו עם תשתיות ברמה הגבוהה ביותר ובקרוב גם ייפתחו המקווה וטיפת החלב כשגינות משחקים, עצים ומתקנים כבר עומדים לרווחת התושבים".

ראש העיר עליזה בלוך הוסיפה, כי "המטרה שלנו בראש ובראשונה היא לשנות את השיח ולייצר אמון עם התושבים והקהילות. ההליך המסודר שייעשה באופן מתואם עם שקיפות כדת וכדין יאפשר לנו לייצר משילות, אכיפה וסדר בשכונות".

"כל קהילה מגובשת שבאה לשכונה והגישה בקשה מסודרת תקבל מענה הולם מאתנו", הוסיפה ראש העיר. "אני מודה לאגף ההנדסה בראשות הרב גולדברג שעשה עבודה נפלאה, הכשרנו מגרשים מותאמים עם כל התשתיות הנדרשות וזאת באמצעות החברה הכלכלית. קהילה שתגיש לפי הנוהל, תזכה למקום תפילה ראוי ומכובד. העירייה כולה מגויסת כדי לתת לתושבים החדשים את כל מה שהם צריכים, נעשה הכל כדי לצמצם את הפערים מהר ככל האפשר על מנת שהכניסה של התושבים תיעשה על הצד הטוב ביותר".

בדבריה הוסיפה ראש העיר, כי על רקע הליכים משפטיים שמתנהלים בימים אלו אל מול בתי כנסת שהוקמו באופן לא חוקי, בעיריית בית שמש אף מובילים בימים אלו מהלך הסדרה והכשרה של אותם מבנים. בפגישה שהתקיימה במהלך השבוע הנחתה ראש העיר להקים צוות מיוחד שיוביל את המתווה ובו יהיו חברים בכירי העירייה, היועמ"ש של עיריית בית שמש עו"ד מיקי גסטוירט וצוות הלשכה המשפטית, ראש מטה לשכת ראש העיר יוחנן מאלי, מחלקת נכסים ואגף הנדסה.

שנתיים אחרי הבחירות במי הייתם בוחרים?
["עליזה בלוך (35%)","משה אבוטבול (38%)","מועמד אחר (27%)"]
[35,38,27]

תגובות

* אין לשלוח תגובות הכוללות מידע המפר את תנאי השימוש באתר, לרבות דברי הסתה, דיבה ולשון הרע.