ביוזמת סגרה"ע גרינברג: מרנן ורבנן גדולי ישראל שליט"א הוזמנו לפאר את מעמד הסיומים המרכזי בבית שמש

י' אב ה'תשע"ח 22/07/18
משלחת מכובדת הגיעה אל מעונם של מרן שר התורה הגר"ח קניבסקי שליט"א ומרן ראש הישיבה הגר"ג אדלשטיין שליט"א להזמינם למעמד שיערך ביום חמישי כ"ח מנחם-אב

תכונה רבה לקראת מעמד הסיומים שיערך ברמת בית שמש לקראת סיום בין הזמנים, יהיה זה אחד המעמדים הגדולים והמכובדים ביותר שידעה עירנו בית שמש, וצוות העוסקים במלאכת הפקת הכנס עמלים מזה שבועות בכדי לקיים את הכנס בשיא הפאר וההדר, ברוב שירה וזמרה, ובראשותם של מרנן ורבנן גדולי ישראל שליט"א שיבואו לעירנו בכדי לרומם את קרנם של עמלי התורה בטהרה.

בימים האחרונים הגיעה משלחת מכובדת מבית שמש, בה השתתפו הגרש"ז פרלשטיין שליט"א מרא דאתרא רמב"ש א', סגן ראש העיר הרב שמואל גרינברג, והרב אליעזר וויס מאיחוד בני הישיבות בבית שמש, אל מעונם של מרן שר התורה הגר"ח קנייבסקי שליט"א בכדי להזמינו למעמד ולברך את בני הישיבות. מרן שליט"א האציל מברכות קודשו ובירך על היוזמה החשובה לעודד את בני הישיבות לסיים את המסכתות שלומדים בישיבה ואל מעונו של מרן ראש הישיבה הגר"ג אדלשטיין שליט"א, שהתעניין אודות תוכנית הסיומים ועל מספר הבחורים שנוטלים בהם חלק. מרן ראש הישיבה שליט"א התרגש ביותר לשמוע כי בבית שמש יש כיום אלפי בני ישיבות, וזו עיר שמדי שנה בשנה נפתחות בה ישיבות חדשות. מרן ראש הישיבה שליט"א שיבח את היוזמה הברוכה, והזכיר כי בימים עברו בהיותו תלמיד ישיבה לא היו יוזמות שכאלו, וב"ה כיום אכשר דרא, וישנם רבבות בחורים שיושבים ולומדים, ולכן יש לעודד כל יוזמה שמרימה את קרנם של עמלי התורה.

 

המשלחת המכובדת ממשיכה בימים אלו לבתיהם של כל חברי מועצת גדולי התורה שליט"א וזקני ראשי הישיבות בכדי להזמינם למעמד החשוב בבית שמש.

"בית שמש כבר ידעה אירועים רבים", אומר סגן ראש העיר הרב שמואל גרינברג, "אך הפעם מדובר בכנס מיוחד במינו, שצפויים להשתתף בו אלפים רבים. יהיה זה מעמד הוקרה מיוחד של בית שמש לכבודם של בני הישיבות שלמדו וסיימו מסכתות, ולכך המעמד יהיה בהפקה גבוהה ביותר, עם תזמורת מורחבת ועם בעלי מנגנים מהשורה הראשונה".

להפקת האירוע שותפים אגף ח-ן חרדי בעיריית בית שמש, מתנ"ס גוונים ברמת בית שמש, ואיגוד בני הישיבות בבית שמש, ועודה משותפת לשלשת האגונים פועלת יחדיו בכדי להפיק את הכנס המיוחד והמכובד, ולהביא לכך שיהיה זה כנס שכל כולו כבוד ויקר לעמלי התורה ולבני הישיבות הקדושות. למעמד מכובד זה שותף גם המשרד לפריפרייה הנגב והגליל.

מהוועדה המכינה נמסר כי על מנת להיערך בהתאם ולהכניס את הבחורים למתחם המיוחד של מסיימי המסכתות יש להירשם בהקדם במוקד ההרשמה: אצל הרב אשר קרלינסקי בטלפון: 054/8409383. בעת הרישום יש לציין את שם הבחור, שם המסכת הנלמדת, שם הישיבה/שיעור. ההרשמה תהיה עד ליום ה', י"ד אב בלבד.

מהוועדה המכינה נמסר כי מעמד הסיומים המרומם והמכובד יתקיים אי"ה ביום חמישי כ"ח אב תשע"ח בשעה 7:00 בערב ברמת בית שמש, בראשות ובהשתתפות מרנן ורבנן שליט"א, ראשי ישיבות, רבני העיר, ובמעמד גדולי ישראל שליט"א, ולכן יש לשמור על התאריך פנוי.

יצוין כי צוות מתוגבר גם עמל על החלק המוזיקלי של הערב, ובין אלו שיופיעו בערב, יהיו בעלי מנגנים מהשורה הראשונה, וחלקם יגיעו במיוחד מחו"ל בכדי לכבד את המעמד ולתת פרק בשירה לכבודה של תורה. כבר עכשיו ניתן לפרסם על בואם של בעלי המנגנים: ר' שלומי גרטנר, ר' זאנוויל וינברגר, בליווי מקהלת יחד, עם תזמורת מורחבת בניצוחו של המעבד הנודע ר' אהרלה נחשוני.

בימים אלו הוועדה המכינה שוקדת על השלמת הפרטים, ואי"ה בימים הקרובים יתפרסמו פרטים נוספים לקראת מעמד הסיומים, שבו מאות רבות של בני ישיבות יסיימו את המסכתות, לקול שמחתם ושירתם של אלפי תושבי בית שמש שיבואו מכל השכונות העיר בכדי להשתתף בשמחתם של חתני התורה במעמד גדולי הדור שליט"א.