בית שמש לבשה חג: אלפים במעמד הסיומים

כ"ט אב ה'תשע"ח 10/08/18
חבר המועצת מרן הגרב"מ אזרחי שליט"א במשא המרכזי: "ראו מה בין בני לבין חמי, תראו מה בני הישיבות עושים ב'חופש', לומדים מסכתות, מנצלים את הזמן לתורה" צפו בתיעוד הענק

במעמד מרגש נחוג ברמת בית שמש 'מעמד הסיומים', במהלכו סיימו מאות בני ישיבות חברי 'איגוד בני הישיבות – בית שמש' מסכתות בש"ס עליהם עמלו והתייגעו בשקידה ובעיון. המעמד נערך בראשות רבני השכונות והקהילות בעיר.

את המעמד פתח יוזם המעמד סגן ראש העיר הרב שמואל גרינברג שהביע את התרגשותו לראות את בני התורה בעמלם, ואמר כי בית שמש כולה חבה להן רבות, ואגף ח-ן לא מתכוון לעצור כאן, אלא גם להפיק סדרה של אירועים ומעמדים בחג הסוכות הקרוב. בדבריו הזכיר כי עומדים אנו בשנת העשור להקמת אגף ח"ן חרדי, אגף שהצליח להנגיש את התרבות למשפחות החרדיות בעיר, ועתה יחד עם מתנ"ס גוונים שותפים הם לארגונו של מעמד קדוש זה.

ראש העיר הרב משה אבוטבול אמר כי בשנה שעברה נערך מעמד חשוב שכזה בתוך אולם, השנה אנו כבר יוצאים לרחוב, שכן ציבור בני הישיבות בבית שמש גדל והולך, ואין כבר אולם שיכול להכיל ציבור כה גדול בלעה"ר. בדבריו הודה ראש העיר לסגנו הרב גרינברג על הארגון המושלם של המעמד, וכן הודה לשר הרב אריה דרעי שפרש את חסות משרד הפריפריה על המעמד.

בחלקו הראשון של המעמד הנעים הבעל מנגן המפורסם ר' שלומי גרטנר מלונדון, יחד עם מקהלת 'יחד'. את החלק השני במעמד הנעים הבעל מנגן המפורסם ר' זנוויל וינברגר, החלק המוזיקלי נערך עם תזמורת מורחבת של עשרה כלים בניצוחו של אהרלה נחשוני.

את ברכת רבני העיר הביא הגרש"ז פרלשטיין שליט"א רב שכונת רמב"ש א', שעמד בדבריו על הרמת קרן התורה שנעשתה בבית שמש בבין הזמנים האחרון כאר בתי מהמדרשות היו מלאים באלפי בני ישיבות שהקדישו שעות ללימוד התורה. כן קשר שבחים לאיגוד בני הישיבות בבית שמש שמרימים את קרנם של בני הישיבות.

את אגרת ברכת מרן שר התורה הגר"ח קנייבסקי שליט"א למעמד קרא הגרמ"ט דינקל שליט"א רב שכונת בית ומנוחה, ואת אגרת הברכה למעמד של מרן ראש הישיבה הגר"ג אדלשטיין שליט"א הקריא הגר"א קורנפלד שליט"א רב קהילת הגר"א ברמת בית שמש.

בהדרת כבוד, בשיר ובקול רינה קיבל הקהל את פניו של מרן הגרב"מ אזרחי שליט"א ראש ישיבת עטרת ישראל וחבר מועצת גדולי התורה, שנשא את המשא המרכזי בו שילב בין חשיבות לימוד התורה בבין הזמנים לבין ההכנה הנדרשת לקראת חודש אלול.

"ראו מה בין בני לבין חמי, אלו יוצאים לחופש ואול יוצאים לחופש, אבל בני הישיבות לא יוצאים לחופש כי הם יושבים בבית המדרש גם בימי החופש, תראו את הקהל הגדול שיושב כאן, את מאות מסיימי המסכתות, אלו לא דברים של מה בכך, אלו דברים שמביאים התעוררות גדולה בשמים, חזי בני חביבי, ולכך אשריכם בני הישיבות בבית שמש שזכיתם לקדש שמים", אמר הגרב"מ אזרחי במשאו.

בין נאום למשנהו עלו קבוצות של בני ישיבות לערוך סיומים על בימת הכבוד, הקבוצות חולקו לפי המסכתות, כשאת הסיומים מלווים הקהל הגדול בשירה ובריקודים נלהבים לכבודה של תורה ולכבודם של עמלי התורה.

בסיום המעמד, הודה יוזם ומארגן המעמד סגן ראש העיר הרב שמואל גרינברג, לשותפים שעמלו וסייעו לארגון מעמד זה. תודה לראש העיר הרב משה אבוטבול על תמיכתך הקבועה באגף ועל שיתוף הפעולה. תודה למשרד הפריפריה שסייע לתקצוב של חלק מהמעמד. תודה למנהלת אגף ח"ן חרדי גב' קרויזר שעמלה כל הזמן להפיק את אירועי חן חרדי ואירוע זה. תודה מיוחדת למנהל לשכתי עוזרי המסור הרב יוסי גולדהירש, שעמל קשות על אירוע זה והצלחת האירוע היא עקב עבודתו ומסירותו הרבה, התודה היא גם על השקעתו הרבה במשך כל השנה כולה בסיוע ובטיפול לכלל ולפרט. תודות לצוות שסייע, חיים פרוש, יוסי ברנפלד, אשר קרלינסקי. ולאיציק קניזו מנהל אגף אירועים. ולמחלקת החשמל, למנהל אגף הביטחון בעירייה מר צחי אלימלך ולעידו וכל הצוות המסור.

סגן ראש העיר גרינברג גם הביע תודה והערכה, לחברת הלפרין הפקות, מוישי הלפרין ואלחנן אדלר וכל הצוות המסור. תודה למשטרת בית שמש על הסיוע ועל שהייתם קשובים לצרכינו. וכן תודה והערכה רבה לתזמורתו של אהרלה נחשוני, לנגנים, למקהלת יחד, לזמרים ר' שלוימי גרטנר ור' זאנוויל וינברגר, ששימחו את הקהל בכישרון רב.