הזוכים של נווה שמיר: חרדים או לא?

יהודה סגל
כ"ד טבת ה'תשע"ח 11/01/18
גם אם אין לאיש מאתנו מידע נוסף על אורחות חיי הזוכים, דבר אחד הוכח בימים האחרונים מעל לכל ספק. התגובות הלא-פרופורציונאלית של הרשויות לשמועה הזאת הוכיחו כאלף עדים שגם הם לא בטוחים בעצמם. הם נותנים משקל גדול לאפשרות שגם שכונה זו, כקודמותיה: רמב"ש א', ורמב"ש ג', תלך בסוף לחרדים...

שכונת נווה שמיר נועדה לציבור הכללי (כדברי היוזמים). השאלה אם יש גם ביקוש מצדם זאת שאלה קשה, וכבר שוחחנו על כך בעבר. לא מזמן דווח באיזה אתר אינטרנט כי 90% מהזוכים בנווה שמיר הם בכלל חרדים. כעת הכל דנים אם זה נכון, ומה אפשר לעשות.

ילדים, רוצים סיפור?

מעשה שהיה (או לא היה) בעו"ד ממולח שנשכר עבור אדם שנאשם ברצח. מרשו הכחיש הכל, ולא נמצאה הגופה, אבל הראיות לאשמתו היו מוחצות, העדים מהימנים, ולא היה בדל של ספק שהוא הולך לצאת חייב בדין על רצח, ולבא על עונשו.

אך בטענות הסיכום העו"ד הכריז בפאתוס, שכל המשפט הזה הוא פארסה, והצהיר שיש לו מידע אמין ביותר על כך שאותו נרצח עומד להיכנס בגפו לבית המשפט בעוד 3 דקות. תיכף יתקיים לעיני כל הביטוי "בא הרוג ברגליו!"

כמובן, הס הושלך בקהל, והכל הביטו אל הפתח בכליון עיניים.

הדקות עברו, ולא הגיע הנרצח. שום כלום. או-אז הרים את קולו עורך הדין, ושאל: אם אתם כה בטוחים שמרשי רצח, מדוע הפניתם מבט לדלת?! לא, אין לי מידע שהנרצח עוד חי, אבל אפילו השופטים עצמם היו מרותקים לדלת. כיצד תוכלו להמית את הקליינט שלי, בשעה שאתם בעצמכם לא בטוחים "מעבר לכל ספק סביר" שהיה בכלל מעשה רצח?!

השופטים עזבו את האולם עבור פסק דין סופי, וחזרו... עם גזר דין מוות לנאשם. "נכון", נימקו, "הכל הביטו בדריכות לבואו של הנרצח, אבל היה אדם אחד, ורק אדם אחד, שלא טרח בכלל להסתכל; הנאשם! ולמה? כי הוא היחיד שידע שהנרצח כבר מת, גם אם לנו אין כל גופה!"

זה המשל. והנה הנמשל:

גם אם אין לאיש מאתנו מידע נוסף על אורחות חיי הזוכים, דבר אחד הוכח בימים האחרונים מעל לכל ספק. התגובות הלא-פרופורציונאלית של הרשויות לשמועה הזאת הוכיחו כאלף עדים שגם הם לא בטוחים בעצמם.

הם נותנים משקל גדול לאפשרות שגם שכונה זו, כקודמותיה: רמב"ש א', ורמב"ש ג', תלך בסוף לחרדים...

משה שטרית מספר כי זוכים שהתקשרו אליו ושאלו אם לבטל את הזכיה שלהם. עיתון חדש מדווח שקראו להקפיא את המכרז כולו.

שיכחישו עד מחר. הפחד של אלו שיש להם אינטרס פוליטי וגם גישה מסויימת לנתונים זה כאן הסיפור האמתי.

אחרת למה הבהילו את משרד השיכון?!

הנה מכתב מתוק שהוציא משרד השיכון בלחצם של חברי העירייה מטעם הליכוד:

"לזוכים היקרים והנכבדים

ברמת בית שמש ד' ובשכונת נווה שמיר- רמת בית שמש ה' שלום וברכה,

רציתי בשורות אלו יחד עם החתומים מטה נכבדי לעבודת הבניה והפיתוח של עירנו  בית שמש לפנות אליכם לשקול בתבונה את צעדיכם העתידים בהקשר לזכייתכם במחיר למשתכן רמה ד' ונווה שמיר.

כידוע שפרנסי העיר ואני קבלנו על עצמנו מדיניות עיצוב השכונות החדשות בעיר לפי מגזר ותמהיל כאשר מחד ביקשנו למנוע חיכוכים מיותרים ומאידך לתת מענים ושירותים מותאמים.

הוחלט ע"י גם בברכת גדולי ישראל מר"ן הרב עובדיה יוסף ומר"ן, הרב שטינמאן זצ"ל, זיע"א וכן יבדל לחיים ארוכים, כ"ק האדמו"ר מבעלזא, להקים שכונות גם למגזר הכללי מתוך מטרה לדאוג לכלל המגזרים, ואכן יחד עם חברי מועצת העיר של ש"ס, דגל התורה, אגודת ישראל ושלומי אמונים, כמו גם חברינו מהליכוד, הבית היהודי ושאר המפלגות הכלליות ליעד את רמה ד' למגזר החרדי ואת נווה שמיר למגזר הכללי ובכללם בני העיר הוותיקה הצעירים והיקרים הרוצים להקים בית בעירם.

בכל שכונה נתנו את ההדגשים והצרכים הנדרשים לסוג האוכלוסיות שצפינו שיגיעו לגור בה. בנוה שמיר אנו מתכננים מרכזי פנאי כמו קאנטרי קלאב, קומות גבוהות, מספר מוסדות דת מצומצם, ומאפיינים נוספים הנפוצים בשכונות כלליות ברחבי הארץ.

לעומת רמה ד' עם אפיונים דתיים וחרדיים, בשכונה באופן שרמה ד מותאמת באופן מוחלט לצרכי הציבור החרדי מוסדות חינוך  ותלמודי תורה רבים מרפסות סוכה וכדו'.

כמו גם שמות השכונות והרחובות הותאמו כראוי.

לכן אנו קוראים מתוך ידידות וחיבה תנו את דעתכם לבקשתנו והתאימו בבקשה את מקום מגורכם לתכנון שבוצע בשכונה ע"י נציגי העיר:

רמה ד' - מגזר חרדי

נווה שמיר - מגזר כללי

איש לא יוכל להלין כלפינו אם לא ימצא בשכונה העתידית מאפיינים אחרים מהמאפיינים הנדרשים לו. חשוב לנו שכל אוכלוסייה תזכה לתנאים ההולמים אותה לפי המצופה מאורח חייה לכן מכתבנו זה בא להבהיר ולתת כיוון קריאה ברור לאפיון ואכלוס השכונה .

בברכה רבה:

משה אבוטבול ראש העיר, וסגן יו"ר השלטון המקומי

משה מונטג, יו"ר הוועדה לתכנון ובניה

שלום אדרי, חבר מועצת העיר ממונה העיר הוותיקה

משה שטרית סגן ראש העיר, ממונה קשרי חוץ

מנשה אליאס, חבר מועצת עיר ממונה איכות הסביבה

יואב גלנט, שר הבינוי והשיכון

חגי רזניק, מנכ"ל משרד הבינוי והשיכון"

בקיצור, שתהיה עיר רפאים! העיקר לא שכונה חרדית...

הנה תשובת דובר העירייה:

בעקבות השמועות כי ישנם זוכים חרדים היה חשוב להבהיר את הדברים להסיר אי הבנות ולהרגיע את הרוחות.

ואנחנו שואלים : בעקבות שמועות בלתי מבוססות בעלמא?!

אולי.

בס"ד, יהודה סגל

YSMehadrinews@Gmail.com