גלריה מביקורו ההיסטורי של שר התורה בבית שמש

צילום יעקב לדרמן
ט"ז חשון ה'תשע"ט 25/10/18
צילום : יעקב לדרמן
צילום : יעקב לדרמן