המועצה הדתית תשלם לרב שמעון ביטון 359 אלף שקלים

מערכת מהדריניוז
י"א אייר ה'תש"פ 05/05/20 1
בית הדין הארצי לעבודה קבע כי רב העיר בית שמש זכאי למענק שנים עודפות עד גיל 80. בית הדין הארצי קיבל את טענתם של עורכי דינו של הרב ביטון, עו"ד מיכאל שטרית ועו"ד דוד לוק, שתשלום המענק יבוצע בהתאם לשנים שעבד העובד בפועל ולא רק כפי שהמדינה קבעה עד גיל 70.
עו"ד מיכאל שטרית, ועו"ד חיים לוק
עו"ד מיכאל שטרית, ועו"ד חיים לוק

מענק שנים עודפות עד גיל 80  


הרכב שופטי בית הדין הארצי לעבודה, בראשות סגן הנשיאה אילן איטח דחו ערעור על פסק דינו של בית הדין האזורי ירושלים, שבו חויבה המועצה הדתית בית שמש לשלם לרב שמעון ביטון מענק שנים עודפות בסך 359 אלף שקלים, עד הגיעו לגיל 80. בית הדין הארצי קיבל את טענתם של עורכי דינו של הרב ביטון, עו"ד מיכאל שטרית ועו"ד דוד לוק, שתשלום המענק יבוצע בהתאם לשנים שעבד העובד בפועל ולא רק כפי שהמדינה קבעה עד גיל 70.
הרב ביטון עבד במועצה 49 שנים ו-9 חודשים, החל מחודש יולי 1965 ועד לפרישתו מעבודה בשנת 2015 .תחילה עבד במחלקת הכשרות. באוגוסט 1984 נבחר לתפקיד רב העיר בית שמש ובתפקיד זה כיהן עד לפרישתו. בחודש דצמבר 2007 ,אישרה מועצת הרבנות הראשית, לבקשת המועצה, להאריך את כהונתו בתפקיד בחמש שנים נוספות, עד הגיעו לגיל 80. בתקופה שבסמוך להגיעו של המשיב לגיל 80 התנהל בין המועצה ובין המשרד לשירותי דת שיג ושיח בנוגע לפרישת הרב, תוך שהמשרד חזר והדגיש כי העסקת המשיב מעבר לגיל פרישה אינה כדין ובסופו של יום הסתיימה כהונת הרב ביטון כרב עיר ביום בהיותו כבן 81 שנים.
הרב ביטון שהיה מבוטח בפנסיה תקציבית. עם השלמת 35 שנות עבודה במועצה, צבר את הזכאות המקסימלית לגמלה  70 אחוזי גמלה. ממועד שהתגבשה זכאותו למלוא הגמלה, המשיך הרב לכהן בתפקידו 14 שנים ו-10 חודשים ואלה היו אמורות להיות השנים העודפות. במסגרת סיום החשבון עמו עם פרישתו, שולם למשיב מענק שנים עודפות בסך של 133,124 שקלים בגין 3 שנים ו-5.5 חודשים בלבד – התקופה שממועד זכאותו ל-70 אחוזי גמלה ועד הגיעו לגיל 70. בגין יתר השנים העודפות, כלומר מהגיע המשיב לגיל 70 ועד למועד פרישתו לא שולם לו המענק, וזאת על פי הנחייתו של מר משה דגן, מנהל תחום משאבי אנוש במועצות הדתיות.
בעקבות הסירוב לשלם לו את המענק, הגיש הרב ביטון באמצעות עורכי הדין מיכאל שטרית ודוד לוק, בבית הדין האזורי, תביעה נגד המועצה ונגד המדינה, לתשלום המענק עבור השנים העודפות כולן. המועצה טענה שכגוף מתוקצב חל עליה חוק יסודות התקציב, התשמ"ה-1985 וכי היא פועלת לפי הוראות הדין והנחיות המדינה. והמדינה טענה כי יש לדחות את התביעה נגדה מחמת העדר יריבות והעדר עילה, בהיות המועצה מעסיקתו הבלעדית של המשיב, עוד נטען על ידי המדינה כי רב עיר הוא נבחר ציבור ולא עובד ציבור ולכן לא חלים עליו הסכמים והסדרים קיבוציים כגון חוקת העבודה לעובדי הרשויות המקומיות החלה על עובדי מועצות דתיות. בית הדין האזורי קיבל את התביעה נגד המועצה ברובה המוחלט וחייב אותה לשלם למשיב את המענק בגין שנות העסקתו עד הגיעו לגיל 80, כאמור בסכום של 359 אלף שקלים.
המועצה הדתית הגישה ערעור על ההחלטה לבית הדין הארצי לעבודה וכאמור, אלה קיבלו את טענת באי כוחו של הרב עורכי הדין שטרית ולוק ודחו את הערעור. הרכב השופטים ונציגי הציבור קבעו, כי בשנת 2007 הוארכה כהונת המשיב כרב העיר בית שמש על ידי הגורם המוסמך בדין – מועצת הרבנות הראשית – עד גיל 80 ,בהתאם לתקנות הרבנים. "מכאן שכהונתו לאחר גיל 70 ועד גיל 80 היתה לא רק בהסכמה, אלא לפי חיקוק. בהינתן זאת, ומשאין מחלוקת כי המשיב עומד בתנאי הסעיף, בהתאם לנפסק בעניין אביאני בארצי ובשים לב לתכלית המענק, בדין פסק בית הדין קמא כי יש לשלם למשיב את המענק עד גיל 80 ,וזאת מבלי שנדרש במסגרת הליך זה לשאלת הזכאות למענק בגין התקופה שמגיל 80 ועד לפרישתו", נכתב בהחלטה על ידי ההרכב שהוסיפו: " אשר לטענה על יסוד סעיף 29 לחוק יסודות התקציב – אין בה ממש. שכן, העיקרון הגלום בתשלום המענק, הוא מתן פיצוי עבור שנות העבודה שעד לגיל הפרישה האמור שאינן מזכות בגמלה. משתנאי עבודה זה חל גם על עובדי המדינה עד גיל פרישתם, ממילא לא נדרש אישורו של הממונה על השכר לצורך החלתו על עובדי גוף מתוקצב או נתמך עד לגיל פרישתם".

תגובות

* אין לשלוח תגובות הכוללות מידע המפר את תנאי השימוש באתר, לרבות דברי הסתה, דיבה ולשון הרע.
 • בס"ד
  ל"ג בעומר תש"פ
  לעת שקיעת החמה
  מכתב גלוי להרב חונא דייטש הי"ו

  אני איש קטן יהודי פשוט לא זכיתי להיות השנה במירון, למה, כי השלטונות התריעו והזהירו כי מי שיגיע ישלם קנס ייעצר וכדומה, אני יהודי פשוט לא מקושר לא מופיע על במות אבל בכל זאת יהודי שבתוך עמי אנכי יושב, יהודי שנוסע מדי חודש למירון פעם אחת לפחות בדרך כלל, אומר שם תהילים, פה ושם מצליח - אם יתמזל מזלי - לאכול משהו ראוי לאכילה בהכנסת אורחים, אומר תהילים בפינתי הכמעט קבועה, מתפלל יוכ"ק כמעט במקום קבוע מדי ערב ראש חודש, עושה כמה וכמה שבתות בשנה במירון, בקיצור יהודי פשוט שכמוני מתגלגלים הרבה במירון, משלמים הון להגיע לשם ומשלמים עוד יותר על השהות עם המשפחה בשבת קרוב לרשב"י, כמו שאומרים א פשוט'ער מירון'ער איד.

  הכיסופין והגעגועין למירון לוקחים אותי כמעם בפעם באוטובוס לאתרא קדישא מירון, מגיע לשם מתרפק על אבני הקבר שופך את לבבי וחוזר משם כמו חדש, כמו רכב שעבר אוברול, כן, שכחתי לומר לך שגם בן יש לי שקוראים לו 'שמעון' על שמו של התנא קדישא זכותו יגן עלינו, ויהי רצון שאזכה לרוות ממנו ומכל יוצאי חלצי שיחיו רוב נחת דקדושה גדלים על תורתו של רבי שמעון הנגלה והנסתר, בקיצור שאיפות של פשוט'ער איד, לא מקושר ולא מתוקשר.

  ולמה אני כותב לך את השורות הבאות: כי ראיתי את הכעס שלך על שבטלו את אירוע הנעילה, אה, מורא'דיג, אירוע נעילה בחצר סגורה ומסוגרת קצת רקדנים בחזית (ולא נכנס לזהות הרוקדים - כי זה לא משנה כ"כ) וגארנישט, העיקר שיש תזמורת ע"י זמרים פוחזים ורקים, לא ירושלמים חסידים וענשי מעשה כמו בכל שנה, הכי זה הוא מירון של רבי שמעון זי"ע? האם זה הוא ההילולא של רבי שמעון בר יוחאי תזמורת על חצר ריקה? הלא זה נראה כמו: חתונה בלי חתן וכלה, ברית בלי תינוק, עליה בלי ספר תורה, תפלה בלא כוונה, גוף בלא נשמה, ותזמורת בלי חונא דייטש.

  והנה הגיעו כמה יהודים קדושים וטהורים מירושלים, ב"ב, בית שמש אלעד, ביתר, וכו' יראים ושלמים, יהודים מוסרי נפש לרבי שמעון שהסכימו לשלם על הנסיעה למירון 180 ₪ (כפול מכל שנה) בידיעה ברורה שיש מצב הרבה יותר מסביר שלא יגיעו למירון, ארזו להם קצת מים בבקבוקון לקחו אתם ספר אידרא ותהילים, ונסעו, כמה נסעו? דרך ארוכה מאד, ולא ברכב פרטי, כל רכב משטרתי שעבר לידם או במסלול הנגדי החסיר להם פעימת לב, עד שהגיעו לאן שהגיעו ירדו מן האטובוס והתחילו לעלות הרים לרדת גבעות (שעות ארוכות) עד שהגיעו אל פסגת ההר, פסגת שאיפותיהם ביום זה, הגעגועין למירון הביאו אותם לא לתזמורת ולא גיוואלדיגע זכיה של אוכל ושתיה, ידעו מראש כי כל זה לא יהיה להם השנה.

  רצו רק להגיע למירון להתרפק על הקבר דקה דקותיים עד ששוטרים אכזרים עמלקים עם אגרופנים יוציאו אותם משם באלימות, ואולי יצליחו גם לומר כמה קפיטלאך תהילים יהיו הם מאושרים עלי אדמות, ואולי האבא יזכה ויצליח לגזוז תלתל ממחלפות ראשו של בנו שהתגלגל עמו בדרכים מאז שעות הבוקר המוקדמות המאושר באדם הוא יהיה, הבן שלו (אולי בזכות רבי שמעון) שאותו הוא מחנך על תורתו של רבי שמעון הצליח לעשות חלאקה במירון, מי ידמה לו.

  ואתה חורה וכועס ומקלל על אותם יהודים? ולמה? כי בטלו אירוע נעילה? הכי לא תבין את הכעס ואת העלבון שיהודים יקרים אלו הרגישו במשך הימים האחרונים? כל סלב חילוני פורק עול, או חרדי שאין לו שום קשר לרבי שמעון כלל וכלל, קבל אישור כניסה לו ולחבר מרעיו, כל ח"כ אפי' חילולני כופר בתורה ובמצות נכנס כמלך, רק "יהודי מירון" אלו שנמצאים שם כל השנה ולא על הבמה, אלו שיושבים בשוליים, רבי שמעון'ס א מענטשן, הם לא קבלו את הכבוד להגיע לשם??? כמה צער היה בשמים לראות אירועי הדלקה בהם רוב הנוכחים אינם נשמת יהודים שאין להם כל קשר לרבי שמעון. נכון ואמת, שרבי שמעון אף לפחותים אבל - לא רק לפחותים, ולא לנואפים, ולא לאוכלי נבילות וטרפות ביום הכיפורים, ולא לבועלי נדות רח"ל, ולא לכופרים בתורה השם, ולא לאוכלי חמץ בפסח, וכו' וכו' ואכהמ"ל.

  ועליהם "אתה" צועק: חוליגנים קנאים ועוד מילות גנאי שאני לא זוכר בדיוק הרגע, אם אתה איש מירון אמיתי ומקושר לרבי שמעון בר יוחאי זי"ע היית צריך לצאת בקאדאצקע ענקית שתרקיד את כל מירון על כך שיהודים זכו להגיע לרבי שמעון, ובמקום זה אתה שופך עליהם אש וגפרית? במה אתה שונה מהם הפוחזים שאין להם שום זיק של יראת שמים??? למה אתה וכל החברים שלך מותר להם להיות במירון ולהם לא??? למה השוטר הרוצח, השונא הקב"ה, הקיבוצניק... והשוטרת הפרוצה ממש, המקושר והמקושרת, מותר להם להיות במירון בל"ג בעומר???????? ולהם לא??? ולהם לא?? ולהם לא???

  הרי אלו הם יחידי הדור המקושרים "באמת לרבי שמעון" במשך כל השנה, יהודים שיש להם קשר אל תורתו של רבי שמעון, יהודים שיודעים פרק בזוה"ק ואם לא אזי בנגלה הם לומדים תורתו ומאמריו הקדושים בתלמוד ובמדרשים, או לכה"פ חפצים לדעת ללמוד את תורתו, יודעים את מה שרבי שמעון לימד כי כל מה שעשו לא עשו אלא לכבודם ולא לתועלת הציבור - מסתמא אתה זוכר את דברי הגמ' במס' שבת, עליהם יצא הקצף?.

  תחשוב רגע מה פנים היה להילולא קדישא אם לא בעלי המסירות נפש הללו שסוף סוף הגיעו והסירו את החרון אף הגדול, אלו שהגיעו והכריזו רבי שמעון לכל, אלו שהגיעו והצליחו לפרוץ מחומת הלב את חומת הרשעות והאכזריות של המשטרה והמקושרים שלהם, שהתנהגו כמו הגרמנים בשעתם, אשר הצליחו ולו לשעה קלה להשוות למערת צורים את דמותו האמיתית והקבועה זו של כל השנים עד להשתלטות בשנים האחרונות, ובמקום לחבק אותם, לכבדם, ולהוקיר אותם, אתה צועק כ.... ומכפיש אותם בצורה קיצונית מלאת שנאה כזאת כמו ב"ג שר"י, והרצל וחביריו שר"י, וכל הציונים הכופרים שר"י, אתמהה???? ??? ??? ? אתה לא מתבייש????

  חברי היקר חונא, אתה מכיר אותי, הטלפון שלי מופיע ברשימת אנשי הקשר שלך והמספר שלך מופיע ברשימת אנשי הקשר שלי, תבין למה אני לא רוצה להזדהות בשמי, אני מבין ללבך אבל מצפה ממך שתבין גם אותם, ותאזור אומץ תבקש סליחה כמו שהכפשת אותם, תתנצל לא פחות מהלהט שהכפשת וצעקת. תתנצל. תתנצל. תתנצל. תתנצל. לפני שרבי שמעון ח"ו ינקום בך.......

  תאמין לי, כל גדולי ישראל יסכימו שרבי שמעון ימחול על הנעילה, אני בטוח בכך, רבי שמעון לא צריך שוטרות פרוצות או ח"ו זונות וכו' ומאכערים רשעים בלבוש חרדי בחצרו, ועובדא הרי אתה גם יודע את האימרא המפורסמת שרבי שמעון מזמין אליו את המקורבים, :"מדהים": הם החרדים הגיעו!!!!! רבי שמעון פתח להם את הדלת, זו דלת האחורית שאינה פתוחה לכל עובר אורח, זו דלת שרק בני הבית נכנסים משם, הם הגיעו שמחו התפללו ופעלו ישועות "לכל כלל ישראל," הם המקשורים האמיתים לרבי שמעון, זו עובדא וזה מציאות.

  ואתה כעת חייב להתנצל ולקדש שם שמים אחרי שנכשלת וחללת שם שמים ברבים.... ותבקש את סליחתם אם אתה באמת חושב על כבודו של רשב"י זי"ע ויומא דהילולא דילה, הם ימחלו לך, הם אנשים טובים ויקרים ישרי לב ותמימי דרך, המכבדים כל יהודי, גם אם אינם חושבים כמוך, הם פשוט יהודים יקרים, ואתה יודע מה: להם הכבוד והתהלה גם אם לא תתנצל, וכעת בתורת חבר טוב אני מיעץ אותך לחזור בך לפני שרבי שמעון ח"ו ינקום בך.