הנחת תפילין בחסידות ברדיטשוב נדבורנה אראד עם המקובל ר גמליאל רבינוביץ

יהודה סגל
כ"ז חשון ה'תשע"ח 16/11/17