הרב יום טוב חשין שליט"א הכניס את בנו לבריתו של אברהם אבינו. בסנדקאות כובד הגה"צ רבי שמעון שפירא שליט"א

ח' תמוז ה'תשע"ז 02/07/17