הרב משה אבוטבול: אגף ההנדסה יבוא לקראת רוכשי הדירות בפרוייקטים בשכונות החדשות

מערכת מהדריניוז
כ"ז תמוז ה'תשע"ח 10/07/18
עו"ד מיקי גסטווירט היועץ המשפטי של העירייה: "משיקולים של עזרה לרוכשי הדירות, ישנה נכונות מטעם הרשות לסייע להם ככל הניתן, וזאת לו גם במחיר עתידי של תלונות ותביעות מצד אותם רוכשים, ולשם כך לפעול אף לפנים משורת הדין"

בעיריית בית שמש מגלים נכונות להגיע לקראת רוכשי הדירות בשכונת רמב"ש ג-2 (רמת חזון עובדיה) ולהקל ככל שניתן על ציבור הרוכשים, אך עם זאת בעירייה לא מוכנים שזה יבוא על חשבון הבטיחות ושלום הציבור. למרות שבעירייה יודעים מנסיון העבר כי לפני האכלוס יש לחץ מצד התושבים לאכלס אף לפני שמסתיימות כל העבודות, אבל רגע אחרי האיכלוס אותם תושבים, או חלקם, שלחצו לאכלס את הדירות הופכים את עורם ויוצאים עם ביקורת כנגד העירייה איך היא איכלסה שכונה שטרם הסתיימה.

מדובר בפרדוקס שמלווה כבר שכונות נוספות בבית שמש, ואכן ישנם ערים בישראל שלא מתכופפים מול הלחץ הציבורי, ועד שאחרון ספסלי הרחוב לא הותקנו, הם לא מאשרים לאכלס את השכונה. בעיריית בית שמש הנחה ראש העיר הרב משה אבוטבול את הצוות המקצועי לפעול ברגישות, להבין את מצוקת המשפחות, למרות שהוא יודע כי זה יפעל כנגדו כבומרנג, ולדבריו "אני מכיר את הקשיים, יודע שיום אחרי, הצעד שעשינו למען התושבים יבוא כנגדנו, אבל עם זאת אנו שליחי ציבור וצריכים לראות מה היא טובת הציבור, ולא מה היא טובת נבחרי הציבור והשקט הנפשי שלהם".

בעקבות פנייתו של ראש העיר, הציג היועץ המשפטי של העירייה עו"ד מיקי גסטווירט חוות דעת משפטית על השאלה הניצבת כיום בבית שמש לגבי איכלוס שכונת רמב"ש ג-2 ושכונת מ-3, למרות שעדיין לא הושלמו בהן כל ההבטחות של משרד השיכון, ויש עדיין הרבה מה לעשות בכדי להעמיד את השכונה על תילה.

בחוות הדעת כותב עו"ד גסטווירט: "על הפרק בקשותיהם של קבלנים (ורוכשי דירות באותם פרויקטים) בשכונות רמת בית שמש ג'/2 ו- מ/3 להנפקת טופסי 4 ותעודת גמר. על פי דין, בכדי להנפיק אישורים כאמור, יש להשלים את כל עבודות הבנייה, הן בתחומי המגרש והן מחוצה לו (ברחבי השכונה) וכן לוודא קיומם של תנאים שונים ובכללם בדיקה וקבלת אישור לנושא בטיחותם הפיזית של דיירי השכונה ומבקריה.

"כידוע, ואין זה סוד, בכל הנוגע למתן אישור כאמור, נתקלים הרשויות בתופעה של לחצים חזקים מצד הקבלנים ורוכשי הדירות להנפיק את האישורים אף בטרם הושלמו כל הדרישות. במקרים רבים רוכשי הדירות נאלצים לפנות את דירתם הנוכחית או נאלצים לשלם בגינה דמי שכירות גבוהים בנוסף לתשלומי משכנתא בגין הנכס החדש, כך שהאינטרס הראשון במעלה מבחינתם הוא "רק להיכנס לדירה" - תהא אשר תהא רמת הפיתוח, השירותים, התחבורה, התשתיות ועוד בשכונה".

עו"ד גסטווירט נוגע עתה בנקודה כאובה ביותר, והוא כותב "כמובן שחלק ניכר מאותם רוכשים, לאחר מתן התעודה על ידי העירייה, הופכים למשמיעי ביקורת חריפה על הרשות אשר ההינה לתת אישורים כאמור ובטרם הושלמו כל הדרישות. לא זו אף זו ישנם מקרים בהם אותם רוכשים אף לא בחלו בהגשת תביעות נגד הרשויות בגין ליקויים שונים בשכונה וזאת תוך התעלמות ו "שיכחה" ממצבם ומתחינותיהם עצמם לרשות"

מכאן עובר עו"ד גסטווירט לסוגיה הבוערת, איכלוס השכונות החדשות ברמב"ש, והוא כותב "במקרה דנן, לאחר מספר רב של דיונים בפורומים שונים הכוללים בין היתר: מפגש עם דיירים, דיון עם נציגי משרד השיכון והחברות המפתחות, דיון אצל מנכ"ל משרד השיכון, דיונים בלשכתך והתייעצויות של הדרג המקצועי עולים התובנות הבאות:

"א. שלא בלי חששות, ואך משיקולים של עזרה לרוכשי הדירות, ישנה נכונות מטעם הרשות לסייע להם ככל הניתן, וזאת לו גם במחיר עתידי של תלונות ותביעות מצד אותם רוכשים, ולשם כך לפעול אף לפנים משורת הדין, תוך הגשמה מסוימת של הדרישות, אך זאת בכפוף למספר כללים שאין לסטות מהם ואשר מפורטים להלן.

"ב. על הקבלנים לסיים את כל העבודות הנדרשות בתחומי המגרש ובהתאם להיתרי הבנייה, ובכלל זה עבודות נדרשות לצורך חיבורי תשתיות, פינוי אשפה ועוד.

"ג. על העירייה לקבל ממשרד השיכון- אשר אמון ואחראי על פיתוח כללי של השכונה - אישור של יועץ בטיחות בנוגע להיות השכונה, או למצער המתחם בו מצוי פרויקט מסוים, במצב של העדר ליקויי בטיחות.

"ד. קיום הוראות הדין בכל הנוגע למתן תעודת גמר".

בהמשך חוות הדעת המשפטית מתייחס עו"ד גסטווירט לבעיות הבטיחות בשכונות שטרם הסתיימה בנייתם, ולדבריו "עם כל הרצון לעזור כאמור, הנחייתי המשפטית היא שללא קבלת אישור מיועץ בטיחות אין כל אפשרות למתן אישורי אכלוס. החשיפה הנזיקית בגין תביעות, אם וככל שתאפשר העירייה אכלוס של שכונה או מתחם ללא אישור בטיחות, חייבת להוביל אך ורק למסקנה האמורה".

כמו כן הוא מוסיף "למותר לציין כי לא יהיה במתן אישורים כאמור בכדי לפתור את משרד השיכון ו/או הקבלנים לסיים את כל יתר עבודות הפיתוח בלו"ז צפוף ועל פי דין".

לצד חוות הדעת של היועץ המשפטי שהוגשה אל ראש העיר משה אבוטבול, הוכנה באגף הנדסה טבלה מפורטת של כל החברות שבונות בשכונות החדשות של בית שמש, ומה מצבם מבחינת הפיתוח וסיום הבניה. על הטבלה חותמים מנכ"ל העירייה עו"ד מתי חותה, היועץ המשפטי עו"ד מיקי גסטווירט, ומ"מ מהנדס העיר גב' יעל היימן.

לפי הטבלה - הקבלנים שנמצאים לקראת איכלוס, הם: עץ השקד, ש. לירז, משכן אליהו, סאן ואלי שלב א', רז ושחף.

תשע קבלנים נמצאים בסטאטוס של פתיחת תיק לטופס 4, והם: (שכונת מ-3) אפי נתיב שלב א', סאן וואלי שלב ב', שבתאי חי. (שכונת ג-2) אחים משהור, רובין לנדסמן, סאסי, שייקה אלה, א.ש. וקנין.

ויש גם 31 קבלנים שעדיין לא סיימו את העבודות ולא הגישו כלל לעירייה בקשה לטופס 4. בשכונת מ-3: דיור ומגורים כהלכה, קוטג' בזית, אפי נתיב, דונה, יסודות צור, ועזרא ששון. בשכונת ג-2: סאל משכנות הארץ, אחים אום, מראש צורים אראנו, כנסת הבוגרים ישיבת חברון, וועדת ערבים לדיור, דיור נוף הרמה, נחלת השבטים, כי מציון, הר המלך, נופי הרואה, מסורת רבותינו, שלום השבטים, נופי רמת בית שמש. בשכונת המע"ר: רובין לנדסמן, בונייך, סאל משכנות הארץ (נחלת אליעזר), אגבבה. בשכונת המשקפיים: יסודות צור, סאל משכנות הארץ (נחלת אליעזר), אבו ראס ע.ע., חזון את גלילי, לב טוב בניה, נופי עדן, נופי הגן.

היועץ המשפטי של העירייה מדגיש בעקבות הטבלה המפורטת "לשם קידום המתווה האמור, הכין אגף ההנדסה טבלה מרכזת ובו פירוט הסטטוס של כל אחד מהקבלנים בשכונה. כעולה מהטבלה, מחד ישנם קבלנים שהשלימו את כל המוטל עליהם, ומאידך ישנם קבלנים שעדיין טרם הגישו אפילו בקשה לקבלת תעודת גמר. בכוחה של טבלה זו, אשר מפרטת אל נכון את המצב לאשורו, למנוע ניסיונות של גורמים שונים להפצת דיסאינפורמציה והעברת אחריות על אחרים ושלא כדין".

בסיום חוות הדעת שב וכתב עו"ד גסטווירט "בשורה התחתונה, וכמפורט לעיל, אין מניעה עקרונית לקבלת החלטה על הגמשת הדרישות ככל שניתן על פי דין, ובתנאי כי הדבר אינו בא על חשבון אישורי הבטיחות הנדרשים ועל עמידה ודרישה להשלמת העבודות הנדרשות בתחומי המגרש על ידי הקבלנים וזאת בהתאם להיתרי הבנייה".

ראש העיר משה אבוטבול שקיבל לידיו את חוות הדעת המקצועית, אומר כי העירייה תאמץ אותה, ולדבריו "נבוא לקראת הרוכשים ככל שניתן, אבל כמובן לא על חשבון הבטיחות ושלום הציבור, וחשוב שיהיה ברור היכן אוחז כל פרוייקט מבחינת הגימור, יש הרבה דיס אינפורמציה, וחשוב שגם רוכשי הדירות ידעו את הדברים אל נכון, הכי קל זה למתוח ביקורת, אבל כשיודעים את המצב לאשורו מבינים טוב יותר להיכן הדברים צועדים, ובאיזה פרוייקטים כבר בימים הקרובים נוכל לאשר אותם לאיכלוס מיידי".

תגובות

* אין לשלוח תגובות הכוללות מידע המפר את תנאי השימוש באתר, לרבות דברי הסתה, דיבה ולשון הרע.