הרה"ג הרב אברהם לוי עורך ברית לבנו

יהודה סגל
כ"ג חשון ה'תשע"ח 12/11/17
שתזכו לגדלו לתורה לחופה ולמעשים טובים!

בכיסא של אליהו הנביא ישב הסנדק הרב מרדכי עטיה שליט"א:

הנה הסרטון:

מזל טוב להורים ולקהילת משכן אליהו כולה. תזכו לגדלו לתורה לחופה ולמעשים טובים!

בס"ד, יהודה סגל

YSMehadrinews@Gmail.com