חידות לפרשת השבוע: פרשת וישלח

יהודה סגל
י"ב כסלו ה'תשע"ח 30/11/17
פרשת וישלח: מי נפטרת בפרשתנו במהלך הלידה? מי עוד נפטרת בתנ"ך בלידתה והיכן?

1.         פרשה זאת מתחילה במילים "וישלח יעקב מלאכים [שליחים]" אל עשיו. איפה כתוב בתורה "וישלח ישראל מלאכים"?

2.         אילו שמונה מילים רצופות בפרשה זאת מסתיימות באותיות יוד מם?

3.         איזה ספורט תחרותי מוזכר בפרשה זו?

4.         היכן בפרשתנו שאלה משמשת כתשובה? [שתי תשובות]

5.         על מי התורה מספרת שהוא צלע?

6.         למי בפרשה זו יש שם שהוא גם שם של בעלי חיים? (5 תשובות) אילו שמות נוספים בתורה הם שמות של בעלי חיים?

7.         אילו שמות בתנ"ך הם סוגים של בעלי חיים? (תשובות רבות).

8.         בפרשה זו שכם וחמור נהרגים לפי חרב, מי עוד בתנ"ך נהרג לפי חרב? (שתי תשובות)

9.         מי נפטרת בפרשתנו במהלך הלידה? מי עוד נפטרת בתנ"ך בלידתה והיכן?

10.       לאיזה זוגות נשואים בפרשתנו יש שמות המתחילים באותה אות? שמותיהם של אילו זוגות נוספים בתורה מתחילים באותה אות (גם בפירוש רש"י)?

תשובות:

1.         בבמדבר כא כא כתוב "וישלח ישראל מלאכים" אל סיחון מלך האמורי כדי לבקש ממנו רשות לעבור דרך ארצו.

2.         בבראשית לב טו מתוארות המתנות שיעקב נתן לעשיו בשמונה מילים רצופות המסתיימות באותיות יוד ו-מם (עזים מאתים ותישים עשרים, רחלים מאתים ואילים עשרים).

3.         בבראשית לב כה מוזכרת היאבקות, שנאמר - "ויאבק איש עמו" [עם יעקב].

4.         אחרי שה"איש" הלא מוכר משנה את שמו של יעקב לישראל, יעקב שואל אותו לשמו. וה"איש" עונה בשאלה "למה זה תשאל לשמי?" (בראשית לב ל). אחרי שיעקב מוכיח את שמעון ולוי על הריגת העיר שכם, הם עונים בשאלה "הכזונה יעשה את אחותנו?" (בראשית לד לא). [וכן "למה זה? אמצא חן" וגו'.]

5.         יעקב צלע לאחר שנפצע במאבק עם המלאך (בראשית לב לב).

6.         לאנשים הבאים היו שמות של בעלי חיים: חמור הוא אביו של שכם (בראשית לג יט); דבורה הייתה מינקת רבקה (בראשית לה ח); רחל (כבשה) אחת האימהות; איה היה בנו של צבעון (בראשית לו כד), ודישון בן עשיו (בראשית לו כה). בנוסף - תחש היה בנו של נחור אחי אברהם (בראשית כב כד); בכר (גמל צעיר) היה מבני בנימין (בראשית מו כא); לאשתו של משה קראו צפורה (שמות ב כא); ציפור היה אביו של בלק (במדבר כב ב), וחגלה הייתה אחת מבנות צלופחד (במדבר כו לג).

7.         יעל היא האישה שהרגה את סיסרא (שופטים ד יז); דבורה הייתה נביאה (שופטים ד ד); זאב ועורב היו שרי מדין (שופטים ז כה); תולע היה אחד מן השופטים (שופטים י א); ליש אבי פלטי חתן שאול (שמואל א, כה מד); עגלה הייתה מנשות המלך דוד (שמואל ב, ג ה); המלך שאול ניצח את נחש העמוני (שמואל א יא א); יונה היה נביא (יונה א א ); חולדה היא אחת משבע הנביאות (מלכים ב כב יד); צביה הייתה אמו של המלך יהושע (מלכים ב' יב ב); שפן היה סופר יאשיהו המלך (מלכים ב' כב ג); צביה אמו של יואש (מלכים ב, יב ב); איה אבי רצפה פילגש שאול (שמואל ב, ג ז); חגב מעולי בבל (עזרא ב מו); פרעוש מעולי בבל (עזרא ב ג); שועל מזרע אשר (דברי הימים א, ז לו), וקורא אחד הלוויים (דברי הימים א, ט יט)... האם אתם יכולים למצוא שמות נוספים או שמות הקרובים לשם של חיה?

8.         העמלקים נהרגו לפי חרב (שמות יז יג), וכך גם סיחון (במדבר כא כד). גם בלעם נהרג על ידי חרב אולם הפסוק אומר "בחרב" ולא לפי חרב (במדבר לא ח).

9.         רחל נפטרת בלידת בנימין (בראשית לה יח). בתנ"ך, אשתו של פנחס בן עלי נפטרת בלידה (שמואל א' ד כ). [וכן מיכל בת שאול.]

10.       עשיו נישא לעדה (בראשית לו ב); אהרן התחתן עם אלישבע (שמות ו כג); אשתו של נח היא נעמה (בראשית ד כב עם רש"י).

(ע"פ ספרו של הרב משה אטיק, באדיבות אש התורה)

בס"ד, יהודה סגל

YSMehadrinews@Gmail.com

תגובות

* אין לשלוח תגובות הכוללות מידע המפר את תנאי השימוש באתר, לרבות דברי הסתה, דיבה ולשון הרע.