ישיבה לצעירים 'שער המלך' אצל מרן הגר"ח קנייבסקי שליט"א

כ"ה תמוז ה'תשע"ח 08/07/18
תלמידי שיעור ג' מישיבת 'שער המלך' בית שמש בראשות הגר"ש עמאר שליט"א, התקבלו לברכה בבית מרן הגר"ח קנייבסקי שליט"א.
טרם בואם אל הקודש המשגיח הגר"א חיון והגר"מ קרסנטי שליט"א מסרו שיעור ושיחה בפני התלמידים בבית המדרש לדרמן הסמוך למעונו.

כצאתם מן הקודש העתיר מרן שר התורה שליט"א מברכותיו על רה"י שליט"א ועל מנהלה וכן בירך את הישיבה בברכת הצלחה מרובה להעמיד עוד תלמידים הרבה.

בהנהלת הישיבה מציינים כי כחלק מחיזוק גדול שנטלו בני החבורה אחר תקופת הבחינות לישיבות הגדולות המצוינות והמובחרות שבס"ד כל בני החבורה הצליחו בה מעל המשוער

התקבלו בחביבות אצל מרן שר התורה שהרעיף ברכה על התלמידים ועל רבני הישיבה.