ככלות השלושים: יהודה אפלבוים ז"ל

כ"ה שבט ה'תשע"ח 10/02/18
ככלות השלושים לעלייתו בסערה השמימה של הילד הפלאי יניק וחכים, זך וטהור, אשר לא טעם טעם חטא ונפשו היתה דבוקה באהבתה לתורה, הילד יהודה אפלבוים ז"ל. תתקיים עצרת חיזוק, דברי התעוררות מפי הרבנים מרן הרשל"צ הגאון רבי יצחק יוסף, הרב יהודה יוספי והרב מנחם שטיין

ביום שני כז' שבט בשעה 20:30 תתקיים עצרת חיזוק , בבית הכנסת "ואני תפילה", חבקוק פינת יואל רמב"ש ג.

דברי חיזוק וזיכרון מפי האבא שליט"א

עזרת נשים בבית הכנסת תורת חסד הסמוך, העצרת תוקרן ע"ג מסך

יהי רצון שלא ישמע עוד שוד ושבר בגבולנו