כנס היסוד לבית הכנסת 'איילת השחר'

יהונתן מאיר
כ"ד אדר א' ה'תשע"ט 01/03/19
מעמד רב רושם בכנס היסוד לבית הכנסת 'איילת השחר' ברמת בית שמש ג 2, בו השתתפו רבים מתושבי השכונות בעיר בית שמש. גלרייה מכנס היסוד לבית הכנסת "איילת השחר" ע"ש מרן ראש הישיבה הגראי"ל שטינמן זצוק"ל.
הגר"ד כהן שליט"א קובע את המזוזה
הגר"ד כהן שליט"א קובע את המזוזה

במעמד נרגש ומיוחד בו השתתפו רבים מתושבי השכונות בעיר בית שמש, נערך כנס היסוד לבית הכנסת "איילת השחר" ע"ש מרן ראש הישיבה הגראי"ל שטינמן זצוק"ל.

המעמד התקיים בראשותם של ר"י חברון וחבר מועצת גדולי התורה הגר"ד כהן שליט"א, והרב הראשי לישראל נשיא ביה"ד הגדול הגר"ד לאו שליט"א שהגיעו במיוחד לחזק ולברך את התושבים לרגל הקמת מקום תורה ותפילה לרווחת תושבי השכונה החדשה רמה ג2 בבית שמש.

בפתיחת כינוס היסוד כובד הרב יעקב סגל, ממנהלי רשת עץ הדעת להקריא את  ברכתם של גדולי ישראל מרן שר התורה הגר"ח קניבסקי שליט"א ומרן ראש הישיבה הגרי"ג אדלשטיין שליט"א ששיגרו מכתב ברכה מיוחד למעמד:

"לכבוד המתכנסים ליסוד בית הכנסת 'אילת השחר' בשכונת רמת בית שמש ג. ברכת השי"ת לכל העוסקים ביסוד בית מקדש מעט, ויה"ר שתעמוד לימינכם זכותו של מרן הגראי"ל זללה"ה להגדיל תורה ולהאדירה, לראות סייעתא דשמיא והצלחה רבה. ברוכים יהיו המסייעים ותמכין דאורייתא להרחיב גבולות הקדושה בעיר בית שמש".

לאחר מכן נשאו דברים ר"י חברון הגר"ד כהן והרב הראשי לישראל הגר"ד לאו שברכו את התושבים על הרחבת גבולות הקדושה וציינו את המעלה הגדולה של הקמת מקום תפילה חדש לרווחת תושבי השכונה.

במעמד השתתפו עשרות רבות מתושבי השכונה החדשה, רבני השכונה ונציגי דגל התורה הרב שמואל גרינברג, הרב ישראל סילברסטיין והרב שלמה ברילנט.