בלעדי: פנייה אישית של אחד מרבני הדת"ל אל החרדים המתונים

הרב ניר ורגון שליט״א
י"ג סיון ה'תשע"ז 07/06/17 3
הרב ורגון בפניה נרגשת לציבור החרדי בבית שמש: בתקופה האחרונה אנו מנהלים מאבק על הזכות לנוע רגלית בשבתות ברחוב נהר הירדן בביטחון. ישנם הרבה אי דיוקים שפורסמו לאחרונה בתקשורת, ולכן באתי כאן להעמיד דברים על דיוקם.

 

בתקופה האחרונה אנו מנהלים מאבק על הזכות לנוע רגלית בשבתות ברחוב נהר הירדן בביטחון. ישנם הרבה אי דיוקים שפורסמו לאחרונה בתקשורת, ולכן באתי כאן להעמיד דברים על דיוקם.

ברמת בית שמש א' קיימת קהילה דתית לאומית גדולה, החיה בשלום עם שכניה החרדים. רבים מבני הנוער הדתיים לאומיים הולכים לתנועות נוער, שעיקר פעילותם בשבתות אחר הצהריים. שם הם מתחנכים לתורה ולמצוות ולנתינה לזולת. בגילאי תיכון רבים מבני הנוער הופכים למדריכים של הילדים בגלאי היסודי. חלק מבני הנוער מדריכים בסניפים שברמת בית שמש א', אבל רבים מהם מוכנים גם ללכת שעה ארוכה לעיר בית שמש, שם יש יותר בני נוער צעירים הזקוקים להדרכתם. פעילות זו בעיננו היא מצווה חשובה ביותר של גמילות חסד, והרבצת תורה, והיא ראויה לכל עידוד ושבח.

דא עקא, שהציר הראשי המחבר בין רמת בית שמש א' לעיר בית שמש הוא רחוב נהר הירדן העובר גם דרך רמת בית שמש ב'. אין דרך אחרת.

כאשר בני הנוער עוברים בנהר הירדן ברמת בית שמש ב' באזור של המפגש עם רחוב ר' יהודה הנשיא, הם סופגים מכל עבר קללות וגידופים, מלווים בהשלכת חיתולים מטונפים, עגבניות, ביצים בקבוקים ולעתים גם אבנים וכיוצא בהם. רוב המגדפים הם צעירים, אך לעיתים הם זוכים גם לגיבוי מהוריהם ומלמדיהם.

כדי להבטיח את שלום בני הנוער, אנו מעדכנים את משטרת ישראל מידי שבת מתי בני הנוער יוצאים וגם שולחים יחד עם בני הנוער ליווי של מבוגרים. עד כה הדברים אינם מועילים. לאחרונה יצאה גם קריאה אנונימית המאיימת על הקבוצה הקיצונית במסירה לרשויות מדינת ישראל על אי תשלום מיסים וחריגות בנייה המתקיימות באזורם. אך עדיין המצב איננו משביע רצון.

הטענה שמדובר בהליכה פרובוקטיבית להכעיס, אין לה שחר. בני הנוער הולכים בציר התנועה האפשרי היחיד, מרמת בית שמש א' לעיר בית שמש. והם הולכים לצורך מצווה גדולה.

הטענה שהבנות אינן לבושות באופן צנוע, אין לה שחר. הבנות אמנם אינן מתלבשות בסגנון חרדי, אבל הן מתלבשות בהתאם למקובל מדורי דורות בעם ישראל על פי גדולי הפוסקים, ואף מותר לקרוא ק"ש כנגדן (ולהרחבה עיינו במרן המשנה ברורה סי' עה ס"ק ב שאין חובה לכסות אלא החלק העליון של הרגל עד הברך וביד עד המרפק וכ"כ מרן היביע אומר ח"ו או"ח סי' יד, ולגבי פיזור השער בפנויות עיינו במרן השו"ע עה, ב  ובמשנה ברורה שם ס"ק יב שהביא בזה מחלוקת הפוסקים ואצל מרן יביע אומר ח"ד אבן העזר סי' ג שהקל בזה וכן לגבי נשואות עיין שם לגבי שער היוצא חוץ לצמתן).   

ואף אם יפקפק המפקפק ויאמר שהמנהג כיום להחמיר, הרי כבר כתבו כל גדולי הפוסקים החרדים שאין לנקוט באלימות כלפי מי שעובר על הדת. הלוא הם החזון איש (יורה דעה ב, טז) שכתב שבדור הזה יש לקרב את מי שאינו נשמע לדבר ה' בעבותות אהבה. וגם המנחת יצחק מחוגי העדה החרדית כתב שיש להימנע מאלימות משום דרכי שלום (שו"ת מנחת יצחק חלק ג סימן כ,י, ועיינו גם בשיחתו של האדמו"ר מתולדות אהרן בעל ה"דברי אמונה" בט"ו באב תשמ"ג).

לכן אחינו החרדים לדבר ה', אל נא תשתתפו בהוצאת הלעז, על בני הנוער של הדתי לאומי, העוסקים בדבר מצווה. אנא היו שותפים במאבקנו, שכן אלימות זו אינה מופנית רק כלפי הדתי לאומי אלא גם כלפיכם. דרשו גם אתם מהמשטרה לפעול, ומהממשלה לאכוף, ומנציגיכם במועצת העיר להתייצב לימין המבקשים לילך בביטחה ברחובות העיר, להתקין מצלמות, להסיר שלטים, ולעצור הקצאות ותקציבים לאותם קיצוניים, עד להשבת השלום לרחובות בית שמש.

ניר ורגון

רב הקהילה הדתית לאומית ברמב"ש א', "רמת שלום".

 

תגובות

* אין לשלוח תגובות הכוללות מידע המפר את תנאי השימוש באתר, לרבות דברי הסתה, דיבה ולשון הרע.
  • אני מבין לליבך וכן מבין שאתה לא רוצה להיכנס לעימות איתם, אך חשוב שתדע שזה יגיע גם אליך בעתיד.
    נסיון העבר מלמד שכאשר נותנים לקיצונים לשלוט זה אף פעם לא מסתיים בשליטה חלקית.
    התפקיד שלך ושל כל המתונים הוא להגן על התופעה אך לא בתגובה אלימה (כמו שראינו השבוע במאה שערים)
    כמו כן, אפשר לעורר את הציבור של המתונים שיוקיעו את הקיצוניים וכך לפחות לא תהיה להם לגיטימציה בציבור.
  • כולם יודעים שמדובר בקומץ פיראי אדם. ברור שזה לא עניין של צניעות אלא של שליטה. לנו לא אכפת שהם ישלטו שם.
  • המצב הגיע לכך שזה ממש פיקוח נפש וסכנת נפשות. הגיע זמן להפסיק את האלימות.