מזל טוב לחבר מועצת העיר הרב אברהם נחמן פרנקל

מערכת מהדריניוז
ח' אלול ה'תשע"ז 30/08/17
מזל טוב לחבר מועצת העיר הרב אברהם נחמן פרנקל וממונה מחלקת העצמת נוער להולדת התאומים, שתזכה לגדלם לתורה ולחופה ולמעשים טובים