לא לשכוח חלת מפתח

מערכת מהדריניוז
כ"ה ניסן ה'תשע"ז 21/04/17
כבר אפיתם חלה בצורת מפתח? מהיכן מקורו של המנהג היפה הזה, אולי משום שזה נראה כל כך פשוט: מפתח פותח הכל.
בספרו של הצדיק רבי אברהם יהושע העשיל מאפטא זי"ע בעל ה"אוהב ישראל" כתב כי המנהג הוא מימים קדמונים לנקוב את החלות בשבת שלאחר פסח במפתחות. ונעשה על החלה צורת מפתח, ומנהג ישראל תורה הוא .