סדר לימוד בחו"מ פסח לילדיי השכונה ואבותיהם

מערכת מהדריניוז
ט"ו ניסן ה'תשע"ז 11/04/17
בחדוותא דאורייתא הננו להודיע כי בחוה"מ פסח יתקיים סדר לימוד לילדיי שכונתנו היקרים ואבותיהם
למשתתפים יחולק ממתק ותתקיים הגרלה בכל אחד ממוקדי הלימוד.
סדר לימוד לילדיי השכונה
סדר לימוד לילדיי השכונה