צפו בקביעת מזוזות של הרב קופשיץ והרב צבי פרידמן לביהכ"נ נחלת שמואל בפאתי הקריה

כ"ג תשרי ה'תשע"ט 02/10/18