שינוי – לפני השם

יהודה סגל
ו' תשרי ה'תשע"ח 26/09/17
השינוי הוא מבורך, בתנאי שהוא בא מבפנים, ועל מנת להחזיק את הקיים. אנחנו משתמשים בעולם מתחדש על מנת לקיים את התורה הנצחית. לא נשנה את התורה כדי להתאימה עם העולם המשתנה לכאורה.

בעבודת יום כיפור נאמר: "ונתן את הקטרת על האש לפני השם וכסה ענן הקטרת את הכפרת אשר על העדות ולא ימות".

חז"ל למדו מכאן שיש לשרוף את הקטורת בקודש הקדשים, להיפך מן הצדוקים שאמרו "יתקן מבחוץ ויכניס".

אומרת הגמרא ביומא דף נ"ג ע"א:

תנו רבנן ונתן את הקטרת על האש לפני ה' שלא יתקן מבחוץ ויכניס להוציא מלבן של צדוקין שאומרים יתקן מבחוץ ויכניס מאי דרוש כי בענן אראה על הכפרת מלמד שיתקן מבחוץ ויכניס אמרו להם חכמים והלא כבר נאמר ונתן את הקטרת על האש לפני ה' אם כן מה תלמוד לומר כי בענן אראה על הכפרת מלמד שנותן בה מעלה עשן ומניין שנותן בה מעלה עשן שנאמר וכסה ענן הקטרת את הכפרת הא לא נתן בה מעלה עשן או שחיסר אחת מכל סמניה חייב מיתה.

בספר "הדרש והעיון" מוצא כאן המחבר רמז לאותם שבכל דור ודור קמים לעשות "תיקונים" ביהדות כדי להשוותה עם מה שמצאו מחוצה לה. על זה המליצו את הפתגם "חדש אסור מן התורה בכל מקום".

השינוי הוא מבורך, בתנאי שהוא בא מבפנים, ועל מנת להחזיק את הקיים. אנחנו משתמשים בעולם מתחדש על מנת לקיים את התורה הנצחית. לא נשנה את התורה כדי להתאימה עם העולם המשתנה לכאורה.

יהי רצון שנזכה להתחדש!

בס"ד, יהודה סגל

YSMehadrinews@Gmail.com

תגובות

* אין לשלוח תגובות הכוללות מידע המפר את תנאי השימוש באתר, לרבות דברי הסתה, דיבה ולשון הרע.