"אפשר שזאת השבת האחרונה שאנחנו בחיים - ככה אומרים 'נשמת'?"

כ"ח ניסן ה'תשע"ז 24/04/17
בתכנית מיוחדת ליום השואה עם ידידיה מאיר, נחשפה הקלטה נדירה של ר' שלמה קרליבך מספר בעברית זיכרונות מבית משפחתו, שנמלטה מאימת הנאצים מגרמניה לאוסטריה